description


                                                                            【 新手必看 】1、饰品升到10阶,出现隐藏属性,相当牛X,游戏中体验!

2、时装购买后是一个箱子,可通过NPC时装大使加到装备上显视并增强属性,方法游戏中查看

3、支持免费分离时装,目前只能通过游戏管理员进行,无收费,玩家可放心使用时装合成功能

4、新手玩家请注意查看D键,功能齐全,有助于游戏体验.

5、古墓经验副本,使用RMB直接领取也需要消耗1张古墓地图,古墓地图怪物爆出

6、角色死亡后不用小退,按HOME键调出大补贴,有回城复活功能

7、战士技能:运气术,道士技能:吸星大法,可在BOSS:地天灭亡爆出

 

 

如有其他游戏问题,可以与游戏管理员联系  

 

 

感谢所有玩家的支持,在这里向玩家保证,所有装备道具全靠打,无任何套路消费,彻底还原2003光通运营模式,让所有玩家同起跑线。